Game

Transformers: The Game PS2 Gameplay HD (PCSX2)
Transformers: The Game PS2 Gameplay
Release Date: June 26, 2007
Platforms: PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Microsoft Windows, Nintendo DS, Wii, Xbox 360
_____________________________________________
PCSX2 Settings:
Renderer: Direct3D11 (Hardware)
Interlacing (F5): Auto
Texture Filtering: Bilinear (PS2)
Internal Resolution: 8x Native
Anisotropic Filtering: 16x
Mipmapping: Basic (Fast)
CRC Hack Level: Aggressive
_____________________________________________
(✓) Enable HW Hacks: Skipdraw 2
(✓) Half-pixel Offset: Normal (Vertex)
_____________________________________________
Requested by: Shadi Ibrahim
_____________________________________________
My PC Specs:
CPU: Intel Core i7-4790K
GPU: GeForce GTX 1070
Ram: 12GB
OS: Microsoft Windows 7 Ultimate
_____________________________________________
Facebook »
Subscribe »

Please leave a comment and rate it. 🙂
Enjoy !

Nguồn: https://mustafaculban.net/

Xem thêm bài viết khác: https://mustafaculban.net/game/

Game
Winx – Công Chúa Phép Thuật – Winx Club – Thay Váy Và Trang Điểm Cho Công Chúa Winx 2
Game
Tom and Jerry: Chase Mobile – Identity V phiên bản MÈO và CHUỘT! NTVG#61
Game
Trải Nghiệm Game Nhập Vai 3D Siêu Đẹp Tru Tiên – Thanh Vân Chí