Học Tiếng Anh

200 English words about HOUSEHOLD APPLIANCES | Vocabulary by topics




Enrich your vocabulary about household appliances.
——————————————————–
Enjoy English – Enjoy Learning! Enjoy English!
Make Learning English funnier and more effective through: Stories with subtitles, vocabulary by topics with images, conversations by topics.
——————————————————–
Playlists:
– Learn English through stories with subtitles:
– Learn English through conversations:
– Learn English vocabulary:
——————————————————–
Please LIKE and SUBSCRIBE to support us!
#EnjoyEnglish #EnglishVocabulary #HouseholdApplicances

Nguồn: https://mustafaculban.net/

Xem thêm bài viết khác: https://mustafaculban.net/hoc-tieng-anh/

Học Tiếng Anh
37 câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng tại bưu điện [Học tiếng Anh giao tiếp #7]
Học Tiếng Anh
LONG QUYỀN TIỂU TỬ – (Kung Fu Boys ) CẬU BÉ VÕ THUẬT | PHIM HÀNH ĐỘNG ĐỈNH CAO
Học Tiếng Anh
ĂN LẨU CAO CẤP, TÁM CHUYỆN VIẾT SÁCH & DẠY TIẾNG ANH Ở ĐÀI LOAN